Sukutietojen kerääminen on käynnistynyt

Kukkojen sukuseura on julkaissut kaksi sukukirjaa historiansa aikana. Kukkojen suku ja Kukkojen suku II sisältävät runsaasti tarinoita suvun vaiheista sekä luonnollisesti sukutaulut.

Sukuseura on päättänyt päivittää sukuun kuuluvien tiedot, mikä johtaa mahdollisesti Kukkojen suku III:n julkaisemiseen. Tavanomaisten sukuun kuuluvien elämäkertatietojen lisäksi toivomme saavamme myös kuvia ja tarinoita.

Seuran jäsenille on lähetetty tämänvuotisen sukukirjeen mukana lomake tietojen keräämiseksi. Jos et ole saanut kirjettä postitse tai sähköpostitse, pyydän sinua ottamaan yhteys sukuseuraan, jotta osoitetiedot saadaan ajan tasalle. Otsakekuvan alla on painike Sukuseuran hallitus, jonka kautta saat yhteystiedot esiin.

Tietojenkeruu koskee kaikkia sukuun kuuluvia eikä vain sukuseuran jäseniä.

Tietojenkeruulomake on myös tällä sivustolla painikkeen Sukutietolomake takana. Lomakkeen voi tulostaa tai kopioida tekstinkäsittelyohjelmaan. Lomake sekä mahdolliset kuvat ja tarinat pyydetään lähettämään 31.5.2020 mennessä Pauli Karmalalle, jonka yhteystiedot ovat lomakkeella.

Vetoan kaikkiin sukuun kuuluviin. Kertoisitteko mahdollisimman monille sukulaisillemme tästä tiedonkeruusta ja että lomake on täällä suvun verkkosivulla.

Iloa osallistumineen ja autetaan tässäkin toisiamme!

XXXXX

Heikki Honkala

Pj.

hhhh

Edit. 15.20, 29.4.2020